Zaakgericht werken | SmartR

Zaakgericht werken

Bij zaakgericht werken bundelen we informatie die tijdens de uitvoering van het bedrijfsproces wordt ontvangen of gemaakt. Het doel is vaak om de dienstverlening te verbeteren en de efficiency te verhogen. 

Andere resultaten zijn:

  • Betere informatievoorziening
  • Meer transparantie en inzicht in het verloop van processen
  • Betere bestuurbaarheid van processen
  • Faciliteren van digitale ondersteuning van de bedrijfsprocessen

Elk belangrijk bedrijfsproces leggen we vast bij het zaakgericht werken. De voortgang is te allen tijde en via verschillende kanalen inzichtelijk voor de organisatie en haar klanten. Zo haalt u prestatieverbeteringen zonder in te leveren op flexibiliteit.