Procesoptimalisatie en (keten)samenwerking | SmartR

Procesoptimalisatie en (keten)samenwerking

Efficiency met behoud van de gewenste kwaliteit, dat is onze sport. We willen excelleren in eenvoud. U vindt ze in SmartPractices; slimme procesinrichtingen die werken en die goed bij de organisatie passen.

Het primaire proces en met name de routinematige processen kunnen vaak efficiënter door goede ICT-oplossingen. De borging van de kwaliteit en de operationele informatievoorziening zijn hierbij essentieel. SmartR zoekt hiervoor altijd een duurzame oplossing. Maar wel zo flexibel dat inspelen op nieuwe ontwikkelingen onderdeel van het proces is.