Training en coaching | SmartR

Training en coaching

Ook de menselijke kant van de organisatie(verandering) heeft onze aandacht. We vinden het belangrijk om de kwaliteiten van mensen, cultuur, houding en gedrag goed in kaart te hebben.

Welke competenties bezitten de medewerkers? Kunnen deze bij de verandering goed van pas komen? Maar ook: welke kwaliteiten ontbreken nog? En hoe kunnen we cultuur of gedrag positief veranderen.

Elke verandering vraagt om een breed perspectief op mens en organisatie.