Informatiebeveiliging en privacy | SmartR

Informatiebeveiliging en privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

Als corporatie heeft u natuurlijk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking ervan. SmartR heeft een aantal diensten ontwikkeld waarmee we u kunnen helpen compliant te worden aan de verordening.

Wat kan SmartR voor ú betekenen?

Compliant worden

SmartR denkt en doet met u mee om te zorgen dat u gaat voldoen aan de AVG. Onze AVG-champions helpen u met het bedenken en invoeren van passende maatregelen. Uiteraard nemen we onze voorbeeld modellen, verklaringen en overeenkomsten mee. Wij hebben een doordachte en inmiddels veelvuldig beproefde aanpak, waarmee wij samen met u optrekken en u ondersteunen daar waar en in welke mate u dat wenst.

slot.jpeg#asset:1861

Review

Diverse organisaties zijn zelf gestart met de AVG. Naast een klankbord spreken wij met u een reviewmoment af. Deze ‘second opinion’ is gericht op het Privacy Statement en het verwerkingsregister. Wij beoordelen de juistheid en volledigheid van beide en de samenhang tussen beide. U krijgt van ons een rapport met bevindingen en een advies ten aanzien van eventueel geconstateerde tekortkomingen. Voor deze review staat ongeveer een halve dag.

Privacy Officer

Eenmaal AVG compliant wilt u dat ook blijven. U zult niet alleen periodiek moeten nagaan of de getroffen maatregelen nog steeds werkend zijn, ook zult u mogelijk nieuwe maatregelen moeten nemen of de huidige moeten aanpassen aan veranderingen in uw organisatie, in uw processen of in de wet- en regelgeving. SmartR biedt u een gecertificeerde Privacy Officer die deze borging voor u verzorgt. Tevens is hij vraagbaak en contactpersoon/coördinator bij calamiteiten.

Privacy-officer.jpg#asset:1863

Informatiebeveiliging

Niet alleen persoonsgegevens, al uw bedrijfsinformatie wilt u goed beveiligd hebben. Onze gespecialiseerde consultants kunnen u adviseren en tevens regie pakken bij de realisatie van (aanvullende) informatiebeveiligingsmaatregelen. Wij brengen uw informatiebeveiliging in kaart en ‘repareren’ samen met u en uw leveranciers de eventuele tekortkomingen.

Security Officer

Eenmaal uw informatie goed beveiligd wilt u dat ook blijven. U zult niet alleen periodiek moeten nagaan of de getroffen maatregelen nog steeds werkend zijn, ook zult u mogelijk nieuwe maatregelen moeten nemen of de huidige moeten aanpassen aan veranderingen in uw organisatie of bijvoorbeeld als gevolg van technologische ontwikkelingen. SmartR biedt u een deskundige Security Officer die deze borging voor u verzorgt. Tevens is hij vraagbaak en contactpersoon/coördinator bij calamiteiten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze AVG-champions!