Advies | SmartR

Advies

Het informatiserings- en automatiseringsbeleid van een organisatie is optimaal afgestemd op de ambities en koers van de organisatie (“alignment”). Het I&A beleid geeft richting aan het ICT landschap voor nu en de toekomst. Het is het handvat om projecten te bepalen en te prioriteren.

De organisatie zal ook duidelijk een keuze moeten maken hoe en waar zij ICT positioneert. Ziet zij ICT als daadwerkelijke sleutel in de realisatie van haar doelen en is ICT daarmee wellicht een strategische asset? Of is ICT juist een ‘costcenter’ en dient deze louter voor primaire ondersteuning van de interne organisatie. Met andere woorden: Gaan we doelen realiseren (en kosten besparen) met ICT? Of gaan we besparen op ICT?