Selectie en implementatie (ERP, apps, portalen) | SmartR

Selectie en implementatie (ERP, apps, portalen)

We zorgen voor selectie, optimalisatie of implementatie van het primaire informatiesysteem. Het kan gaan om herinrichting van de processen, het verbeteren van de informatievoorziening en soms is de conclusie dat er een nieuwe ERP- systeem nodig is. SmartR helpt ook bij de situatieanalyse.