SmartR zet zaken in beweging | SmartR

SmartR zet zaken in beweging

24 januari 2018

Wij hebben met elkaar gezegd dat wij slimmer en efficiënter willen werken. Door onszelf en onze manier van werken een spiegel voor te houden. Zodat wij onze hoge kwaliteit van dienstverlening, toekomstgericht, kunnen blijven bieden aan onze huurders, woningzoekenden en andere belanghebbenden. Aan enthousiasme ontbrak het nooit bij ons, aan overzicht en tijd wel. Professionaliseren en veranderen doe je er niet zomaar even bij. Daarom hebben wij SmartR gevraagd om ons te helpen.

SmartR begrijpt wat wij zeggen. SmartR kijkt met een kritische bril naar onze processen en werkwijze, helpt ons kansen en uitdagingen te benoemen en zet deze weg in een haalbaar tijdspad. Zo ligt er nu een mooie projectenkalender, die ons inzicht geeft in de te bewandelen route i.r.t. onze visie en gestelde doelen en maakt het meetbaar welke resultaten wij behalen. Die duidelijkheid in tijd, investering en resultaat zorgt voor energie en zin om te veranderen.

Elk project heeft dus een kop en een staart. In het project zelf maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. SmartR is deskundig en staat dichtbij. Zij ziet en benut de kwaliteiten van de mensen in onze organisatie en de SmartR-consultants zorgen voor de extra toegevoegde waarde.

Van tijd tot tijd staan we bewust met elkaar stil bij de resultaten die wij hebben bereikt. Wij hebben nu samen een duidelijk toekomstperspectief bepaald, een projectenkalender opgezet, zaakgericht werken geïntroduceerd en twee zaken in productie genomen. Resultaten waar wij trots op zijn. Resultaten die naar meer smaken. Wij gaan verder, met SmartR.

Vorige Volgende