Constructieve samenwerking! | SmartR

Constructieve samenwerking!

12 februari 2018

Na implementatie van het huurdersportaal, het KSC, een nieuwe website met daaraan gekoppelde kennisbank startte Beter Wonen samen met SmartR  de ontwikkeling van zaken. Dit totale project had als doel onze huurder 24/7 dienstverlening te kunnen bieden door middel van digitale klantprocessen.

 Beter Wonen koos voor SmartR vanwege hun ervaring en expertise met het ontwikkelen en bouwen van zaken. Door positieve recensies van collega corporaties en van de leverancier van het zaaksysteem Itris waren wij overtuigd van een juiste keuze bij het inschakelen van SmartR.

 In een periode van vier maanden ontwikkelde SmartR in samenwerking met de applicatiebeheerders van Beter Wonen een zestal zaken. De aanpak van SmartR hebben wij ervaren als goed doordacht. Door te starten met een intake waarbij medewerkers die een uitvoeringsrol hebben in het proces en direct betrokken zijn (en verantwoordelijk zijn) kon het proces nauwkeuring worden doorgesproken. Dezelfde groep beoordeelde en verbeterde de eerste versie van de zaak, gebouwd door SmartR. Na testwerk en training kon de zaak intern live. Tijdens de periode van de interne livegang zijn de zaken verder aangescherpt en passend gemaakt voor de praktijk. Hierdoor ontstond meer vertrouwen in de zaak en raakten medewerkers al gewend aan het principe van zaakgericht werken. Na de laatste verbeteringen zijn de zaken beschikbaar gesteld in het portaal, waarmee de huurders zelf hun zaken kunnen regelen bij Beter Wonen.

 Als projectleider heb ik de samenwerking met Rianne Nijhuis en Nele Baert als erg prettig ervaren. Beide dames zijn zeer kundig en inhoudelijk ervaren in procesoptimalisatie en zaakgericht werken. De meerwaarde van deze kennis zien wij zeker terug in de gebouwde zaken. Daarnaast is er ook periodiek contact geweest met Remon Lieverdink, waarmee ik de voortgang van het project kon bespreken.

  In de afgelopen projectperiode merkte ik dat SmartR een uitstekende bijdrage leverde aan de technische ontwikkeling van zaken en daarnaast de processen op een slimme manier heeft gebouwd als een zaak. Mijn beeld is dat beide partijen, zowel SmartR als Beter Wonen, van elkaar geleerd hebben de afgelopen periode en door een constructieve samenwerking elkaar op een positieve wijze versterkt hebben.

Vorige Volgende