Privacyverklaring SmartR B.V. | SmartR

Privacyverklaring SmartR B.V.

SmartR B.V. respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verwerken en waarvoor.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u klant bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure(s)
 • Telefonisch en/of mailcontact n.a.v. interesse in onze dienstverlening
 • Contact rondom de uitvoering van projecten/opdrachten en facturatie
 • SmartR B.V. analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Doelen en grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Meer informatie over het gebruik van cookies door onze website leest u hier.

Delen van gegevens met andere partijen
SmartR B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
SmartR B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Naast de wettelijke vereisten hanteren we een bewaartermijn van 3 jaar voor de gegevens.

Hoe beschermen we de gegevens
SmartR B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@smartr.nlof telefonisch via 085-02508050.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming sturen naar info@smartr.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht we er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Tot slot wijst SmartR B.V. u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.