SmartR begeleidt WBV Reeuwijk en GW Vlist bij heroriëntatie… | SmartR

SmartR begeleidt WBV Reeuwijk en GW Vlist bij heroriëntatie ERP

05 februari 2019

Kleine woningbouwverenigingen met mooie (digitale) ambities hebben elkaar gevonden om dit samen te gaan realiseren. SmartR heeft beide organisaties de afgelopen periode geholpen deze ambities in kaart te brengen en een programma te schrijven hoe dit te kunnen realiseren. De volgende stap is een heroriëntatie van het ERP om een goed fundament te leggen voor de toekomst.

Klein maar dapper! Zo kunnen we beide woningbouwverenigingen wel typeren. Enerzijds openstaan voor nieuwe digitale ontwikkelingen en mooie ambitieuze doelen en anderzijds voldoende realiteitszin, haalbare doelen stellen en rekening houden met de eigen (beperkte) slagkracht. Wij hebben beide organisaties de afgelopen periode geholpen met nieuwe en reële digitale doelen stellen. De pragmatische aanpak heeft ook geleid tot een concreet programma, ons inmiddels bekende BeSmart programma. Een route naar resultaat op het gebied van digitalisering en automatisering van bedrijfsvoering en dienstverlening. De eerste stap is het bouwen van een goede basis op een ERP dat hierbij past. Wij gaan samen met beide organisaties een verdiepingsfase in om dit verder te verkennen om uiteindelijk een beslissing te nemen voor de toekomst.

Vorige Volgende