Projectadministratie KleurrijkWonen in ViewPoint | SmartR

Projectadministratie KleurrijkWonen in ViewPoint

16 augustus 2018

Zoals vele andere corporaties voert KleurrijkWonen momenteel haar projectadministratie in Excel. Hoewel dit als goed werkbaar wordt ervaren, wordt ook de kwetsbaarheid ervan onderkend.

Om die reden heeft KleurrijkWonen samen met een Itris en SmartR een haalbaarheidsonderzoek gestart, waarin wordt nagegaan of de projectenmodule binnen haar ERP ViewPoint een beter alternatief is.

De uitkomst hiervan is dat KleurrijkWonen haar projectadministratie in ViewPoint wil gaan inrichten. SmartR is gevraagd de belangrijkste kaders hiervoor nader concreet te maken en hiervoor een plan van aanpak te schrijven.

SmartR gaat graag samen met KleurrijkWonen aan het werk om een passende projectadministratie te realiseren.

Vorige Volgende