Ook Wst. Tubbergen kiest voor SmartR als PO en FG! | SmartR

Ook Wst. Tubbergen kiest voor SmartR als PO en FG!

20 december 2018

Woningstichting Tubbergen kiest wederom voor SmartR! Na het helpen met hun AVG-compliency het afgelopen jaar, gaan we ze de komende jaren ook ondersteunen in de rol van privacy officer en functionaris gegevensbeheer.

SmartR heeft een aantal gecertificeerde consultants die invulling geven aan de rol van privacy officer (PO), security officer (SO) en/of functionaris gegevensbeheer (FB) bij verschillende corporaties.

Ook geïnteresseerd of behoefte aan PO, SO en/of FG as a service?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vorige Volgende