Herijking van de I&A visie bij IJsseldal Wonen | SmartR

Herijking van de I&A visie bij IJsseldal Wonen

08 januari 2019

Het nieuwe jaar is bij IJsseldal Wonen begonnen met een herijking van de I&A visie. Welke digitale identiteit hebben wij? Waar willen we voor staan? En wat betekent dat dan voor ons?

Een inspirerende en leuke sessie!

We zijn gestart met een uitgebreide inspiratiesessie. Wat gebeurt er allemaal in de wereld om ons heen, in de corporatiesector en wat zouden wij als IJsseldal hier mee kunnen?

Vervolgens is in quizvorm de digitale identiteit van deze leuke Twellose corporatie verkend, bediscussieerd, gewikt en gewogen. Daarna is stilgestaan bij de impact er van. Wat betekent dit voor IJsseldal Wonen, welke uitgangspunten en concrete acties horen hierbij.

Een nuttige ochtend, waarmee SmartR nu aan de slag gaat om er een mooie eerste concept visie van te maken.

#lekkerestartvanhetjaar

Vorige Volgende