Implementatiekracht! | SmartR

Implementatiekracht!

17 februari 2017

De ambitie van de woningcorporatie wordt weer leidend. Na jaren van verplicht veranderen door de opgelegde verhuurdersheffing of de woningwet zijn nu eindelijk uw eigen ambities weer aan zet. En dat is veel leuker!

Nieuwe ambitieuze doelen stellen en daar samen naar toewerken. Daarmee diskwalificeer je het verleden niet meer. Het moet niet anders zoals eerder. Nu stel je louter nieuwe doelen en wil je iets bereiken. De professionals bij de corporaties worden weer uitgedaagd bij te dragen aan de nieuwe ambitie. Wij spreken dan ook over transformeren. Veranderen ‘moet’, transformeren ‘daagt uit’.

Maar hoe bereikt u uw nieuwe doelen? Wij delen met u een recept voor implementatiekracht!

Ambitie

Durf ambitieuze doelen te stellen. We lezen erg vaak dat de klant centraal staat of dat we teruggaan naar de kern. Mooie gedachten, dat wel, maar geen pakkende uitdagingen. Waarom niet bijvoorbeeld ‘we verlagen de huren in 2020’ of ‘in 2020 horen wij bij top 10 van Nederland op het gebied van huurderstevredenheid’?

Deze ambities stralen overtuiging uit. En zeg nou eerlijk, daar wil toch iedereen zijn steentje aan bijdragen?

Lol

Samen uitdagende projecten draaien om de dienstverlening nog beter en/of efficiënter te maken. Projecten die uw dienstverlening en uw werkwijze snel, makkelijk en ‘fun’ maken. Drie hele belangrijke aansprekende aspecten in uw werk en energie om uit te blinken als professional. Het is niet alleen kennis, het is juist ook plezier.

Kennis is macht, maar enthousiasme zet écht wat in gang!

Lef

Het écht aanpakken (transformeren) vraagt ook om lef. Lef om uw professionals uit te dagen (en niet te sturen) de nieuwe doelen te bereiken. De vrijheid te bieden om de (onzichtbare) potentie de ruimte te geven. Ook moet de moed er zijn om rigoureuze keuzes te maken. Niet de kool en de geit willen sparen, maar alles dienend aan het grote doel, uw ambities.

Resultaat

Wees daadkrachtig! Zorg dat het vertrekpunt goed in kaart is gebracht, zodat de realisatie van de doelen continu kunnen worden gemonitord. Beslis- en daadkracht creëren flow en overtuiging. Zolang het resultaat centraal staat.

Borging

Laat uw corporatie geen ééndagsvlinder zijn. Zorg dat zij te allen tijde kan inspelen op de veranderende wensen van huurders, kan aansluiten op de nieuwste technologische ontwikkelingen en altijd aan de verantwoordingseisen blijft voldoen. U kunt dit borgen in processen en systemen, maar vergeet vooral de mens en organisatie niet. Mensen die continu worden uitgedaagd door de ambitieuze doelen en met lef zorgen dat ze worden gerealiseerd. Intrinsieke borging noemen we dat! Een toekomstrobuuste corporatie!

Vorige Volgende