Kennis | SmartR

Kennis

Filter berichten

Niet pingelen, maar partneren!

Gebruikmaken van de expertise van de markt: hoe zet je als corporatie de kennis en kunde van onderhoudspartners in voor meer kwaliteit, hogere huurderstevredenheid en lagere kosten?

Een gesprek met Rico Leemreijze van SmartR over resultaatgericht onderhoud (RGO): “Door je onderhoudspartners medeverantwoordelijk te maken voor het resultaat, ontstaat er een prikkel om blijvend te presteren.” (pagina 38)

Lees meer

De AVG is geen IT dingetje

Tom Haarman is Business consultant bij SmartR en verwondert zich over de aanpak van AVG. Tom aan het woord:

“De aanpassingen moeten toch allemaal gedaan worden in de applicaties. En er moet data worden verwijderd én ik moet gegevens van personen kunnen verwijderen. AVG lijkt me duidelijk een verhaal voor de IT-afdeling”

Veel organisaties waar ik kom of mensen die ik spreek over de AVG of GDPR benaderen de implementatie daarvan vanuit een IT-gedachte.

Lees meer

AVG- Wij helpen mee! (2)

Stelt u uw huurders op de hoogte wat u met de informatie doet die u van hen vraagt? Wanneer een huurder straks aan uw klantcontactcenter vraagt welke informatie er van hem/haar wordt opgeslagen, kunt u dat dan overhandigen? Heeft u vastgelegd welke informatie u met uw onderhoudspartners deelt en waarom?

Zomaar een aantal vragen die de Autoriteit Persoonsgegevens vanaf 25 mei aanstaande aan u kan voorleggen en u moet daarop een positief antwoord kunnen geven. Kunt u dat?

Lees meer

Inzetten op maximaal digitaal en menselijk kapitaal!

Digitalisering van woningcorporaties gaat in verschillende tempo’s. Waar sommige corporaties met open armen nieuwe mogelijkheden in gebruik nemen, blijven anderen vasthouden aan de klassieke telefonische en fysieke mogelijkheden. Want digitaliseren, hoe pak je dat goed aan?

Een interview met Rico over het tonen van lef, digitalisering in andere sectoren en verpersonalisering in de novemberuitgave van CorporatieGids Magazine.

Lees meer

De corporatie kent haar klanten slecht

Au! Ik weet nu zeker dat ik veel mensen op de tenen ga staan. Deze stellingname wordt mij misschien wel niet in dank afgenomen. Ik zie immers dagelijks betrokken corporatieprofessionals die met volle overgave zich bekommeren om de huurder. Ze zijn dichtbij, aanspreekbaar bij knelpunten, geven huurders inspraak en zijn we bereid tot extra aandacht voor degene die het nodig hebben. Allemaal waar! Hartstikke waar!! Maar we vergeten een bron….


Lees meer

Best Value Procurement: Best Lastig!

Geen uitgebreide boekwerken meer vol met functionaliteitswensen en randvoorwaarden. Niet meer selecteren op hoe het werkt of hoe het er uit ziet. Afstappen van functionele en technische ontwerpen. Niet louter een prijsselectie….


Lees meer

De bedoeling?

Deze week reed ik achter een vrachtwagen met liefst 7 verschillende snelheidsstickers. Ik ben eens even gaan zoeken wat hier nu de bedoeling van is…

Lees meer

Werk aan de winkel!

De benchmark klantportalen laat zien dat begin 2017 de digitale beschikbaarheid binnen de corporatiesector 41% is. Huurders kunnen bij 41% van de corporaties (delen van) de dienstverlening digitaal afhandelen.

Lees meer

Implementatiekracht!

De ambitie van de woningcorporatie wordt weer leidend. Na jaren van verplicht veranderen door de opgelegde verhuurdersheffing of de woningwet zijn nu eindelijk uw eigen ambities weer aan zet. En dat is veel leuker!

Lees meer