We did it! | SmartR

We did it!

07 december 2018

Afgelopen week heeft KleurrijkWonen de projectadministratie in ViewPoint in gebruik genomen.

Zoals vele andere corporaties voerde KleurrijkWonen haar projectadministratie in Excel. Hoewel dit als goed werkbaar werd ervaren, werd ook de kwetsbaarheid ervan onderkend. Om die reden heeft KleurrijkWonen samen met een Itris en SmartR een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin werd nagegaan of de projectenmodule binnen haar ERP ViewPoint een beter alternatief is.
De uitkomst hiervan was dat KleurrijkWonen haar projectadministratie in ViewPoint wil gaan inrichten.

SmartR is gevraagd de belangrijkste kaders hiervoor nader concreet te maken en hiervoor een plan van aanpak te schrijven. De inrichting van deze projectadministratie is vervolgens half september gestart en afgelopen week is de projectadministratie in ViewPoint in gebruik genomen, met daarbij een mooie rapportage.

Een intensieve klus met een mooi resultaat!

#optimaliseren

Vorige Volgende